De Kamper Minikronieken vormen de afsluiting van vier jaar 'Gezond in Kampen'. Hoog tijd voor om Kampenaren zelf aan het woord te laten over dit onderwerp. Huisje, boompje, beestje en een goed contact in de buurt. Dit scoort het hoogst in de enquête die Verhalenhuis Kampen heeft gehouden.


foto huisje boompje beestje"Gezond betekent voor mij een prettige woonomgeving, een opgeruimd huis, de boekhouding op orde en fijne sociale contacten", reageert Yvonne Hofman-Klinge. Haar gouden gezondheidstip: "Kom af en toe je huis uit. Schuif eens aan bij de vele sociale projecten die Kampen rijk is." Yvonne is de bedenker van de Koffiekamer in Wijkcentrum Reyersdam. Je kunt hier terecht voor een bakje koffie of thee en een praatje.

Zo zijn er vele activiteiten. "Hier komen wekelijks wel vijfhonderd mensen binnen", schat voorzitter Erik van den Belt van Wijkvereniging Brunnepe-Hanzewijk. Toch stapt niet iedereen over die drempel. "Gezond betekent voor mij: verlost zijn van mijn eenzaamheid", reageert iemand die liever anoniem blijft. "Mijn tip is een bijeenkomst voor mensen tussen de 25 en 50 om leuke dingen te doen met een klein budget."

Sociale uitsluiting

Deze Kampenaar schiet recht in de roos. Uit onderzoek blijkt dat er een complexe samenhang is tussen gezondheid en inkomen, opleiding, iemands thuissituatie, toekomstperspectief en omgeving. "Gezondheid is de krachtigste voorspeller van sociale uitsluiting", aldus hoogleraar Maatschappelijke Zorg Judith Wolf van de Radboud Universiteit Nijmegen. "Armoede is sterk bepalend voor de gezondheid van mensen. Interventies moeten zich dus richten op de samenhang tussen armoede, uitsluiting en gezondheidsachterstanden."

Kampen heeft relatief veel inwoners met sociaaleconomische en gezondheidsachterstanden; ook het aantal laaggeletterden is bovengemiddeld. Sinds 2014 doet de gemeente daarom mee aan de landelijke aanpak Gezond In De Stad (GIDS). Frea Hakes van Expertisecentrum Gezondheidsverschillen Pharos is vanaf het begin adviseur. "Kampen is echt actief.  Ik vind dat de gemeente lef toont door goed naar haar burgers te luisteren, dingen los te durven laten en veel overlaat aan de inwoners zelf."

Team Flet'n en bewoners tijdens de afvalactie
Flet'n en Proat Tente

Zoals Team Flet'n in IJsselmuiden: bewoners van de Erfgenamen- en Drostenstraat organiseren activiteiten voor de buurt. Welzijn Kampen helpt om dit op poten te zetten en zorgt voor handgeld. Ditzelfde geldt voor de Proat Tente in Brunnepe tijdens de gedoogperiode melkbusschieten. Wie zelf de regie heeft, voelt zich beter. "Wees trots", was dan ook de gezondheidstip van Mariëlle in de enquête.

De rol van de gemeente verandert fundamenteel als de bewoners zelf meer aan het roer staan bij het inrichten van hun leven en leefomgeving. Saskia verwoordt dit in haar reactie zo: "Gezond in Kampen betekent voor mij een plek waar ik mijn kinderen wil laten opgroeien." Daarom zijn er in 2016 wijkverbinders aangesteld. Zij zijn het oog en oor van het stadhuis in de wijken. Ze hebben contact met collega's op het stadhuis, maar ook met de bewoners, de welzijnswerker en de wijkagent.

Taalpunt staat centraal

In 2018 gaat de gemeente meer inzetten op laaggeletterdheid. Taalpunt staat centraal in de hulp aan mensen die niet (goed) kunnen lezen en schrijven. Bedrijven worden benaderd met de vraag of zij 'taalmeters' willen afnemen. Wie kampt met een taalachterstand krijgt individuele hulp of mag gratis naar school. Net als voorgaande jaren blijft Kampen inzetten op gezond eten en bewegen: Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en Bewegen op recept.

Schuldhulpverlening blijft een speerpunt. Zo werken verschillende organisaties samen in Financiën Op Koers (FINOK).  Zij wachten niet meer totdat iemand tot zijn nek in de schulden zit, maar proberen al veel eerder in te springen in de aanpak Vroeg Eropaf. Toch zijn er belangrijker dingen dan geld, blijkt uit de reactie van Carolien Jansen in de enquête: "Een klein dingetje kan heel veel betekenen voor iemand. Dus geef, help, of ben er voor iemand om je heen en krijg een welgemeende lach of knuffel en word blij."